Buy 1994 Volkswagen Belts Online
Buy 1994 Volkswagen Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Volkswagen Belts >>> 1994

1994 Volkswagen Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt
1994 Eurovan 5 cyl. 2.5L F.I. Multiple Accessory , w/A.C. 835K6
1994 Eurovan 5-cyl. 2.5L Eng. Multiple Accessory; w/A.C. , ALL 840K6 Multi. Accessory; w/o A.C. , ALL 675K6
1994 Golf 4 cyl. 1.8L F.I. Eng. (Canada) Comp. & Alt. , w/A.C. 455K6 W.P. & P.S. , ALL 17295
1994 Golf 4 cyl. 1.9L Diesel Eng. Alt. & Comp. , w/A.C. 450K6 W.P. & P.S. , ALL 17313
1994 Golf 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. Alt., Comp. & Tens. , w/A.C. 455K6 Alt. & W.P. , ALL 390K6 W.P. to P.S. , ALL 15295
1994 Jetta 4 cyl. 1.8L F.I. Eng. (Canada) Comp. & Alt. , w/A.C. 455K6 W.P. & P.S. , ALL 17295
1994 Jetta 4 cyl. 1.9L Diesel Eng. Alt. & Comp. , w/A.C. 450K6 W.P. & P.S. , ALL 17313
1994 Jetta 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. Alt., Comp. & Tens. , w/A.C. 455K6 Alt. & W.P. , ALL 390K6 W.P. & P.S. , ALL 15295
1994 Passat 4 cyl. 1.8L F.I. Eng. (Canada) Comp. & Alt. , w/A.C. 455K6 W.P. & P.S. , ALL 17295
1994 Passat 4 cyl. 1.9L Diesel Eng. Alt. & Comp. , w/A.C. 450K6 W.P. & P.S. , ALL 17313