Buy Studebaker Belts Online
Buy Studebaker Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Studebaker

Studebaker Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1966-65 Studebaker 6 cyl. Eng. Comp. (Climatic Aire) , w/A.C. 17550 Fan & Alt. , w/o A.C. 15400 Fan & Alt., w/55 Amp Alt. , w/A.C. 15415 Fan & Alt., w/o 55 Amp Alt. , w/A.C. 15435
1966-65 Studebaker V8 Eng. Comp. (Climatic Aire) , w/A.C. 17550 Fan & Alt., w/55 Amp Alt. , w/A.C. 17530 Fan & Alt. , w/o A.C. 15535 Fan & Alt., w/o 55 Amp Alt. , w/A.C. 15550
Power Steering , w/o A.C. 15388
1964 Avanti V8 Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15435 Fan, Alt. & Supercharger , w/o A.C. 15570 Power Steering , w/o A.C. 15375
1964 Exc. Avanti V8 Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15565 Power Steering , w/o A.C. 15375
1964 Studebaker 6 cyl. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15415 Fan & Alt., w/P.S. , w/o A.C. 15380 Fan & Alt., w/P.S. , w/A.C. 15405
Power Steering , ALL 15540
1963 Lark 6 cyl. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15400 Fan & Gen. , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15540
1963 Studebaker V8 Eng. Compressor , w/A.C. 17530 Fan & Comp. , w/A.C. 17490 Fan & Alt. , w/A.C. 15580 Fan & Alt. (Avanti) , w/o A.C. 15435
Fan & Alt. (Paxton SC) (Hawk) , w/o A.C. 15570 Fan & Alt., w/o SC (Exc. Avanti) , w/o A.C. 15565 Fan & Gen. (Hawk) , w/A.C. 15560 Power Steering , ALL 15375
Supercharger , w/o A.C. 15545
1962 Lark 6 cyl. Eng. (OHV) Fan & Gen. , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15540
1962 Lark, Hawk V8 Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15565 Power Steering , w/o A.C. 15375
1961 Lark 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15540
1961 Lark, Hawk V8 Eng. Fan & Comp. , w/A.C. 17530 Fan & Gen. , w/o A.C. 15570 Fan & Gen. , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375
1960-59 Lark, Silver Hawk 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15405
1960-59 Lark, Silver Hawk V8 Eng. Fan & Comp. , w/A.C. 17530 Fan & Alt. , w/o A.C. 15605 Fan & Gen. , w/o A.C. 15570 Fan & Gen. , w/A.C. 15565
P.S. (Eaton) , ALL 15375 P.S. (Saginaw) , ALL 15520
1955-53 Studebaker 6 cyl. Eng. Fan & Gen. (1953) , ALL 22395 Fan & Gen. (54-55) , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15465
1955-53 Studebaker V8 Eng. Fan & Gen. (After Eng. 316813) , w/o A.C. 15570 Fan & Gen. (Before Eng. 316813) , w/o A.C. 15560 Power Steering , w/o A.C. 15520
1958 Studebaker 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15465
1958 Studebaker V8 Eng. Compressor , w/A.C. 15560 Fan & Gen. , ALL 15570 P.S. (52”. Belt) , ALL 15520 P.S. (55”. Belt) , ALL 15550
1957 Studebaker 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15465
1957 Studebaker V8 Eng. Compressor , w/A.C. 15560 Fan & Gen. , ALL 15570 Power Steering , ALL 15520
1956 Studebaker 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15465
1956 Studebaker V8 Eng. Compressor , w/A.C. 15560 Fan & Gen. , ALL 15570 P.S. (Exc. Golden Hawk) , ALL 15520 P.S. (Golden Hawk) , ALL 15550
1952-51 Studebaker V8 Eng. Fan & Gen. , ALL 15560
1952-47 Champion Fan & Gen. , ALL 22395
1949-46 Champion Alternator , ALL 24405
1946-41 All Normal Spd. Gen. , ALL 24505
1946-41 Champion Fan & Gen. , ALL 22380
1946-41 Exc. Champion Fan & Gen. , ALL 24465
1940-39 Champion Fan & Gen. , ALL 22380
1940-39 Exc. Champion Fan & Gen. , ALL 24465
1938-36 All Fan & Gen. , ALL 24465
1933 56 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 24490
1933 73 Commander, 82 President V8 Eng. Fan & Gen. , ALL 24465
1932 Dictator, Commander 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 24465
1932-31 54, 55 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 30520
1928-27 GB, GH, Commander 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 28485
1928 Pr sident (Early) Fan & Gen. , ALL 28430