Buy 1987 Pontiac Belts Online
Buy 1987 Pontiac Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Pontiac Belts >>> 1987

1987 Pontiac Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1987 6000 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 770K6 Multiple Accessory , w/o A.C. 675K6
1987 6000 V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 695K6 Multiple Accessory , w/o A.C. 595K6
1987 Acadian 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. (Canada) Fan, Alt. & A.P. , ALL 15435 Power Steering , ALL 15270 Fan & Comp. , w/A.C. 15472
1987 Bonneville V6 231 3.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , ALL 1030K6
1987 Fiero 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 660K6 Multiple Accessory , w/o A.C. 610K6
1987 Fiero V6 173 2.8L F.I. Eng. Compressor , w/A.C. 15370 Alt. & W.P. , ALL 413K5
1987 Firebird V6 173 2.8L F.I. Eng. Multi. Accessory, w/A.P., w/o A.C. 860K6 Multiple Accessory , w/A.C. 968K6 Multi. Accessory, w/o A.P. , w/A.C. 915K6 Multi. Accessory, w/o A.P. , w/o A.C. 815K6
1987 Firebird V8 305 5.0L F.I. Eng. W.P. & P.S. , w/o A.C. 15425 Power Steering , w/A.C. 15400 W.P. to A.P. , ALL 15335 W.P., P.S. & Comp. , ALL 15560
Alt. & W.P. , ALL 420K5
1987 Firebird V8 305 5.0L Carb. Eng. W.P. & P.S. , w/o A.C. 15425 Power Steering , w/A.C. 15400 W.P. to A.P. , ALL 15335 W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
Alt. & W.P. , ALL 420K5
1987 Firebird V8 350 5.7L F.I. Eng. W.P. & P.S. , w/o A.C. 15425 Power Steering , w/A.C. 15400 W.P. to A.P. , ALL 15335 W.P., P.S. & Comp. , ALL 15560
Alt. & W.P. , ALL 420K5
1987 Firefly 3 cyl. 61 1.0L Carb. Eng. (Canada) Alt. & W.P. , ALL 15330 Comp. & Idler , w/A.C. 15370
1987 Firefly 3 cyl. 61 1.0L F.I. Turbo Eng. (Canada) Alt. & W.P. , ALL 15330 Comp. & Idler , w/A.C. 15370 Comp., w/o Idler , w/A.C. 15330
1987 Grand Am 4 cyl. 122 2.0L F.I. Turbo Eng. Comp. & Idler , w/A.C. 15335 Alt., P.S. & Idler , ALL 520K5
1987 Grand Am 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Comp. (M.T.) , w/A.C. 15355 Comp. (A.T.) , w/A.C. 15340 W.P. & P.S. , ALL 17530 Alt. & W.P. , ALL 240K4
1987 Grand Am V6 181 3.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 1115K6 Multiple Accessory , w/o A.C. 740K6
1987 Grand Prix V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/56, 94 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/78 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Alt. , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15375
Fan to A.P. , ALL 11375 Fan & Comp. , w/A.C. 15515
1987 Grand Prix V6 262 4.3L F.I. Eng. Power Steering , w/o A.C. 15370 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , ALL 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
Fan & Alt. , ALL 435K5
1987 Grand Prix V8 305 5.0L Carb. Eng. P.S. (37� Belt) , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. (42� Belt) , w/o A.C. 15420 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15355
Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560 Fan & Alt. , ALL 435K5
1987 Safari Wagon V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan., Alt & P.S., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15510 Fan & P.S. , w/o A.C. 15445 Fan & A.P. , w/o A.C. 15525
Fan to Alt. (43� Belt) , w/A.C. 15430 Fan, Alt. & P.S. (56� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Sng Pulley) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (Dual Pulley) , w/A.C. 15440
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585 Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1987 Sunbird 4 cyl. 122 2.0L F.I. & Turbo Eng. Comp. & Idler , w/A.C. 15335 Alt., P.S. & Idler , ALL 520K5
1987 Sunburst 4 cyl. 90 1.5L Carb. Eng. (Canada) Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 17300 Alternator , ALL 270K4
1987 Sunburst 4 cyl. 90 1.5L Turbo Eng. (Canada) Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 17300 Alternator , ALL 270K4
1987 Tempest 4 cyl. 122 2.0L F.I. Eng. (Canada) Multiple Accessory , w/A.C. 825K5 Multiple Accessory , w/o A.C. 705K5
1987 T1000 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15435 Power Steering , ALL 15270 Fan & Comp. , w/A.C. 15472