Buy 1981 Pontiac Belts Online
Buy 1981 Pontiac Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Pontiac Belts >>> 1981

1981 Pontiac Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1981 Acadian 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. (Canada) Fan & Alt. , ALL 15400 Power Steering , ALL 15270 Fan & Comp. , w/A.C. 15472
1981 Bonneville V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 A.P. (Canada) , ALL 15385
Fan to A.P. , ALL 11385 Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan & Comp., w/o 70, 85 Amp Alt , w/A.C. 15490
Fan & Comp., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15520
1981 Bonneville V8 265 4.3L Carb. Eng. Alt. & A.P. , w/o A.C. 15550 Fan & P.S. , w/o A.C. 15505 Alt. & A.P., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15585 Alt. & A.P., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15565
Fan & P.S. , w/A.C. 15495 Compressor , w/A.C. 15565
1981 Bonneville V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450
Fan, A.P. & Vac. Pump , w/o A.C. 15575 Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. (43 1/2� Belt) , w/A.C. 15430
Fan, Alt. & P.S. (55� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S., w/o 3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15445 Fan & P.S., w/3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15450 A.P to Vac. Pump , w/A.C. 11235
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1981 Bonneville V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (43 3/4� Belt) , ALL 15431 Fan, Alt. & P.S. (56 1/2� Belt) , ALL 15560 Fan & P.S. (Sng Pulley) , ALL 15450 Fan & P.S. (Dual Pulley) , ALL 15445
Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1981 Catalina V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 A.P. (Canada) , ALL 15385
Fan to A.P. , ALL 11385 Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan & Comp., w/o 70, 85 Amp Alt , w/A.C. 15490
Fan & Comp., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15520
1981 Catalina V8 265 4.3L Carb. Eng. Alt. & A.P. , w/o A.C. 15550 Fan & P.S. , w/o A.C. 15505 Alt. & A.P., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15585 Alt. & A.P., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15565
Fan & P.S. , w/A.C. 15495 Compressor , w/A.C. 15565
1981 Catalina V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450
Fan, A.P. & Vac. Pump , w/o A.C. 15575 Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. (43 1/2� Belt) , w/A.C. 15430
Fan, Alt. & P.S. (55� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S., w/o 3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15445 Fan & P.S., w/3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15450 A.P to Vac. Pump , w/A.C. 11235
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1981 Catalina V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (43 3/4� Belt) , ALL 15431 Fan, Alt. & P.S. (56 1/2� Belt) , ALL 15560 Fan & P.S. (Sng Pulley) , ALL 15450 Fan & P.S. (Dual Pulley) , ALL 15445
Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1981 Firebird V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15445 Power Steering , ALL 15375 Fan & A.P. , ALL 15520 Fan & Alt. , w/A.C. 15460
Fan & Comp. , w/A.C. 15495
1981 Firebird V8 265 4.3L Carb. Eng. Alt. & A.P. , w/o A.C. 15550 Fan & P.S. , w/o A.C. 15500 Alt. & A.P., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15580 Alt. & A.P., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15565
Fan & P.S. , w/A.C. 15495 Compressor , w/A.C. 15565
1981 Firebird V8 301 4.9L Carb. Eng. Alt. & A.P. , w/o A.C. 15550 Fan & P.S. , w/o A.C. 15500 Alt. & A.P., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15580 Alt. & A.P., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15565
Fan & P.S. , w/A.C. 15495 Compressor , w/A.C. 15565
1981 Firebird V8 301 4.9L Carb. Turbo Eng. Alt. & A.P. , w/A.C. 15565 Fan & Comp. , w/A.C. 15565 Fan & P.S. , w/A.C. 17500
1981 Firebird V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Comp. & P.S. (Exc. Formula & Trans AM) , w/A.C. 15545 Comp. & P.S. (Formula & Trans AM) , w/A.C. 15550
1981 Grand Prix V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Alt. , w/A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375
Fan to A.P. , ALL 11385 Fan & Comp. , w/A.C. 15515
1981 Grand Prix V8 265 4.3L Carb. Eng. Alt. & A.P. , w/o A.C. 15550 Fan & P.S. , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. , w/A.C. 15495 Alt. & A.P., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15580
Alt. & A.P., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15565 Compressor , w/A.C. 15565
1981 Grand Prix V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alt. (43 1/4� Belt) , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (55 1/2� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Sng Pulley) , w/A.C. 15450 Fan & P.S. (Dual Pulley) , w/A.C. 15440
Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1981 LeMans V6 229 3.8L Carb. Eng. (Canada) Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15445 Fan & Alt. , ALL 15450 Fan & P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
1981 LeMans V6 229 3.8L Carb. Eng. (Canada) Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Fan & Comp. , w/A.C. 15555
1981 LeMans V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11385
Fan & Alt. , w/A.C. 15455 Fan & Comp. , w/A.C. 15515
1981 LeMans V8 265 4.3L Carb. Eng. Alt. & A.P. , w/o A.C. 15550 Fan & P.S. , w/o A.C. 15500 Alt. & A.P., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15580 Alt. & A.P., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15565
Fan & P.S. , w/A.C. 15495 Compressor , w/A.C. 15565
1981 LeMans V8 267 4.4L Carb. Eng. (Canada) Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15445 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 15450 Fan & Alt., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & P.S. , w/A.C. 15405 Fan & Comp. , w/A.C. 15560
1981 LeMans V8 301 4.9L Carb. Eng. Alt. & A.P. , w/o A.C. 15550 Fan & P.S. , w/o A.C. 15500 Alt. & A.P., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15580 Alt. & A.P., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15565
Fan & P.S. , w/A.C. 15495 Compressor , w/A.C. 15565
1981 LeMans V8 305 5.0L Carb. Eng. (Canada) Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15445 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 15450 Fan & Alt., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & P.S. , w/A.C. 15405 Fan & Comp. , w/A.C. 15560
1981 Parisienne V8 260 4.3L Carb. Eng. (Canada) Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450
Fan, A.P. & Vac. Pump , w/o A.C. 15575 Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. (43 1/2� Belt) , w/A.C. 15430
Fan, Alt. & P.S. (55� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S., w/o 3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15445 Fan & P.S., w/3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15450 A.P to Vac. Pump , w/A.C. 11235
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1981 Parisienne V8 267 4.4L Carb. Eng. (Canada) Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15445 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 15450 Fan & Alt., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & P.S. , w/A.C. 15405 Fan & Comp. , w/A.C. 15560
1981 Parisienne V8 305 5.0L Carb. Eng. (Canada) Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15445 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 15450 Fan & Alt., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & P.S. , w/A.C. 15405 Fan & Comp. , w/A.C. 15560
1981 Phoenix 4 cyl. 151 2.5L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15505 W.P. & P.S. , ALL 15440 W.P. to A.P. , w/o A.C. 15445 W.P. to Comp. & A.P. , w/A.C. 15505
1981 Phoenix V6 173 2.8L Carb. Eng. Alt., w/P.S. , ALL 15360 W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15415 W.P. & P.S. (M.T.) , ALL 15460 W.P. & P.S. (A.T.) , ALL 15470
W.P. to A.P. , ALL 15340 W.P. & Comp. , w/A.C. 15483
1981 T1000 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15400 Power Steering , ALL 15270 Fan & Comp. , w/A.C. 15472