Buy 1970 Pontiac Belts Online
Buy 1970 Pontiac Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Pontiac Belts >>> 1970

1970 Pontiac Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1970 Bonneville V8 455 7.5L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Power Steering , w/o A.C. 15510 Power Steering , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 Catalina V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Power Steering , w/o A.C. 15510 Power Steering , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 Catalina V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Power Steering , w/o A.C. 15510 Power Steering , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 Catalina V8 455 7.5L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Power Steering , w/o A.C. 15510 Power Steering , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 Firebird 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 15375
1970 Firebird V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15480
1970 Firebird V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/A.C. 15470 Power Steering , w/o A.C. 15485 Power Steering , w/A.C. 15475 Compressor , w/A.C. 15585
1970 Firebird V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15480 Fan & Alt. , w/A.C. 15470 Power Steering , w/o A.C. 15485 Power Steering , w/A.C. 15475
Compressor , w/A.C. 15585
1970 Grand Prix V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Power Steering , w/o A.C. 15510 Power Steering , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 Grand Prix V8 455 7.5L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Power Steering , w/o A.C. 15510 Power Steering , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 GTO V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15510 Fan & P.S. , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 GTO V8 455 7.5L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15510 Fan & P.S. , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 LeMans 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 Fan & Comp. , w/A.C. 15540
1970 LeMans V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15510 Fan & P.S. , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 LeMans V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15510 Fan & P.S. , w/A.C. 15525
1970 LeMans V8 400 6.6L Carb. Eng. Compressor , w/A.C. 15585
1970 LeMans V8 455 7.5L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15510 Fan & P.S. , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 Tempest 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 Fan & Comp. , w/A.C. 15540
1970 Tempest V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15510 Fan & P.S. , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585
1970 Tempest V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15510 Fan & P.S. , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15585