Buy 1972 Plymouth Belts Online
Buy 1972 Plymouth Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Plymouth Belts >>> 1972

1972 Plymouth Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1972 Barracuda 6 cyl. 225 3.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15570 Power Steering , ALL 15405 Fan & Comp. , w/A.C. 17530
1972 Barracuda V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Barracuda V8 340 5.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Cricket 4 cyl. 1.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15325
1972 Duster 6 cyl. 198 3.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15570 P.S. (6� Pulley) , w/o A.C. 15395 P.S. (7� Pulley) , ALL 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15355
A.P. & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15570 P.S. & A.P. , w/A.C. 15595 Fan & Comp. , w/A.C. 17548
1972 Duster 6 cyl. 225 3.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15570 P.S. (6� Pulley) , w/o A.C. 15395 P.S. (7� Pulley) , ALL 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15355
A.P. & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15570 P.S. & A.P. , w/A.C. 15595 Fan & Comp. , w/A.C. 17548
1972 Duster V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Duster V8 340 5.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Fury V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460 Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Fury V8 360 5.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460 Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Fury V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15425 Fan & P.S. (Calif.) , w/A.C. 15465
A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15535 Fan & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15595 Comp. & Alt. , w/A.C. 15595
1972 Fury V8 440 7.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15425 Fan & P.S. (Calif.) , w/A.C. 15465
A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15535 Fan & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15595 Comp. & Alt. , w/A.C. 15595
1972 Roadrunner V8 340 5.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Roadrunner V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15425 Fan & P.S. (Calif.) , w/A.C. 15465
A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15535 Fan & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15595 Comp. & Alt. , w/A.C. 15595
1972 Roadrunner V8 440 7.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15425 Fan & P.S. (Calif.) , w/A.C. 15465
A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15535 Fan & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15595 Comp. & Alt. , w/A.C. 15595
1972 Satellite 6 cyl. 225 3.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15570 Power Steering , ALL 15405 Fan & Comp. , w/A.C. 17530
1972 Satellite V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Satellite V8 340 5.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Satellite V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15425 Fan & P.S. (Calif.) , w/A.C. 15465
A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15535 Fan & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15595 Comp. & Alt. , w/A.C. 15595
1972 Satellite V8 440 7.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15425 Fan & P.S. (Calif.) , w/A.C. 15465
A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15535 Fan & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15595 Comp. & Alt. , w/A.C. 15595
1972 Valiant 6 cyl. 198 3.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15570 P.S. (6� Pulley) , w/o A.C. 15395 P.S. (7� Pulley) , ALL 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15355
A.P. & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15570 P.S. & A.P. , w/A.C. 15595 Fan & Comp. , w/A.C. 17548
1972 Valiant 6 cyl. 225 3.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15570 P.S. (6� Pulley) , w/o A.C. 15395 P.S. (7� Pulley) , ALL 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15355
A.P. & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15570 P.S. & A.P. , w/A.C. 15595 Fan & Comp. , w/A.C. 17548
1972 Valiant V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545
1972 Valiant V8 340 5.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 15370 Power Steering , w/o A.C. 15380 Fan & P.S. , w/A.C. 15460
Comp. & Alt. , w/A.C. 15545