Buy Peugeot Belts Online
Buy Peugeot Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Peugeot

Peugeot Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1992 405 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. Alt. & P.S. , ALL 378K4 Comp. & Idler , w/A.C. 330K4
1991 405 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. VIN A Alt. & P.S. , ALL 378K4 Comp. & Idler , w/A.C. 330K4
1991 405 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. VIN D Alt., Comp. & Idler , w/A.C. 500K5 Comp. & Idler , ALL 15215
1991 505 4 cyl. 2.2L F.I. & Turbo Eng. Fan & Alt. , ALL 15395 Power Steering , ALL 15310 Compressor , w/A.C. 17350
1990 405 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. VIN A Alt. & P.S. , ALL 378K4 Comp. & Idler , w/A.C. 330K4
1990 405 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. VIN B Alt., Comp. & Idler , w/A.C. 500K5 Power Steering , ALL 15215
1990 505 4 cyl. 2.2L F.I. Eng. (ZDJL) Fan & Alt. , ALL 15395 Power Steering , ALL 15310 Compressor , w/A.C. 17350
1989 405DL 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. (XU9J4) Alt. & P.S. , ALL 378K4 Comp. & Idler , w/A.C. 330K4
1989 405 Mi16 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. (XU9J4) Alt., Comp. & Idler , ALL 500K5 Cmshft to P.S. , w/A.C. 15215
1989 405S 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. (XU9J4) Alt. & P.S. , ALL 378K4 Comp. & Idler , w/A.C. 330K4
1989 505 4 cyl. 2.2L F.I. Eng. (ZDJL) Fan & Alt. , ALL 15395 Power Steering , ALL 15310 Compressor , w/A.C. 17350
1989 505 4 cyl. 2.2L F.I. Turbo Eng. (N9TE) Fan & Alt. , ALL 15365 Power Steering , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 17315
1989 505 V6 2.8L F.I. Eng. (ZN3J) Fan & Alt. , ALL 15410 Power Steering , ALL 15355 Comp. & Idler , w/A.C. 17548
1988 505 4 cyl. 2.2L F.I. Eng. (ZDJL) Fan & Alt. , ALL 15395 Power Steering , ALL 15310 Compressor , w/A.C. 17350
1988 505 4 cyl. 2.2L F.I. Turbo Eng. (N9T) Fan & Alt. , ALL 15365 Power Steering , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 17315
1988 505 V6 2.8L F.I. Eng. (ZN3J) Fan & Alt. , ALL 15410 Power Steering , ALL 15355 Comp. & Idler , w/A.C. 17548
1987 505 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. (XN6) Fan & Alt. , ALL 15460 Power Steering , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 17350
1987 505 4 cyl. 2.2L F.I. Eng. (ZDJL) Fan & Alt. , ALL 15390 Power Steering , ALL 15310 Compressor , w/A.C. 17350
1987 505 4 cyl. 2.2L F.I. Turbo Eng. (N9T) Fan & Alt. , ALL 15365 Power Steering , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 17315
1987 505 V6 2.8L F.I. Eng. (ZN3J) Fan & Alt. , ALL 15410 Power Steering , ALL 15355 Comp. & Idler , w/A.C. 17540
1986 505 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. (XN6) Fan & Alt. , ALL 15460 Power Steering , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 17350
1986 505 4 cyl. 2.2L F.I. Turbo Eng. (N9T) Fan & Alt. , ALL 15370 Power Steering , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 17315
1985 505 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. (XN6) Fan & Alt. , ALL 15460 Power Steering , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 17350
1985 505 4 cyl. 2.2L F.I. Turbo Eng. (N9T) Fan & Alt. , ALL 15370 Power Steering , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 17315
1985 505 4 cyl. 2.3L F.I. Turbo Diesel Eng. (Wagon) (XD2S) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1985 505 4 cyl. 2.5L F.I. Turbo Diesel Eng. (Sedan) (XD3T) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15225
Compressor , w/A.C. 17395
1984 505 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. (XN) Fan & Alt. , ALL 15460 Power Steering , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 17350
1984 505 4 cyl. 2.3L F.I. Turbo Diesel Eng. (XD2S) Alternator , ALL 15295 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1984 604 4 cyl. 2.3L F.I. Turbo Diesel Eng. (XD2S) Alternator , ALL 15295 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1983 504 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1983 505 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. (XN) Fan & Alt. , ALL 15460 Power Steering , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 17350
1983 505 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C.. 17395
1983 505 4 cyl. 2.3L F.I. Turbo Diesel Eng. (XD2S) Alternator , ALL 15295 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1983 604 4 cyl. 2.3L F.I. Turbo Diesel Eng. (XD2S) Alternator , ALL 15295 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1982 504 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1982 505 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. (XN) Fan & Alt. , ALL 15460 Power Steering , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 17350
1982 505 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1982 505 4 cyl. 2.3L F.I. Turbo Diesel Eng. (XD2S) Alternator , ALL 15295 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1982 604 4 cyl. 2.3L F.I. Turbo Diesel Eng. (XD2S) Alternator , ALL 15295 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1981 504 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 P.S. & Idler , ALL 15418 Vacuum Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1981 505 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1981 505 4 cyl. 2.3L F.I. Turbo Diesel Eng. (XD2S) Alternator , ALL 15295 Fan, W.P. & Idler , ALL 15440 P.S. & Idler , ALL 15418 W.P. to Vac. Pump , ALL 15255
Compressor , w/A.C. 17395
1980 505 4 cyl. 2.0L F.I. Eng. (XN) Power Steering , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 17355
1980 604 V6 174 2.8L Carb. Eng. (ZN) Fan & Alt. , ALL 15430 Power Steering , ALL 15360 P.S. to A.P. & Idler , ALL 15505 Comp. & Idler , w/A.C. 17540
1979 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. (XN) Fan & Alt. , ALL 15465 Power Steering , ALL 15405 Air Pump , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 15348
1979 504 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 W.P. to Vac. Pump , ALL 15260 P.S. & Idler , ALL 15418
Compressor , w/A.C. 17390
1979 604 V6 174 2.8L Carb. Eng. (ZN) Fan & Alt. , ALL 15430 Power Steering , ALL 15360 P.S. to A.P. & Idler , ALL 15505 Comp. & Idler , w/A.C. 17540
1978 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. (XN) Fan & Alt. , ALL 15465 Power Steering , ALL 15405 Air Pump , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 15348
1978 504 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 W.P. to Vac. Pump , ALL 15260 P.S. & Idler , ALL 15418
Compressor , w/A.C. 17390
1978 604 V6 163 2.7L Carb. Eng. (ZM) Fan & Alt. , ALL 15430 Power Steering , ALL 15360 P.S. to A.P. & Idler , ALL 15505 Comp. & Idler , w/A.C. 17540
1977 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. (XN) Fan & Alt. , ALL 15465 Power Steering , ALL 15405 Air Pump , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 15345
1977 504 4 cyl. 2.3L F.I. Diesel Eng. (XD2) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15445 W.P. to Vac. Pump , ALL 15260 P.S. & Idler , ALL 15418
Compressor , w/A.C. 17390
1977 604 V6 163 2.7L Carb. Eng. (ZM) Fan & Alt. , ALL 15430 Power Steering , ALL 15360 P.S. to A.P. & Idler , ALL 15505 Comp. & Idler , w/A.C. 17540
1976 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. (XN) Fan & Alt. , ALL 15465 Power Steering , ALL 15405 Air Pump , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 15345
1976 504 4 cyl. 2.1L Diesel Eng. (XD90) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15455 W.P. to Vac. Pump , ALL 15260 Comp. & Idler , w/A.C. 15385
1975 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. (XN) Fan & Alt. , ALL 15465 Air Pump , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 15325
1975 504 4 cyl. 2.1L Diesel Eng. (XD90) Alternator , ALL 15290 Fan, W.P. & Idler , ALL 15455 W.P. to Vac. Pump , ALL 15260
1974 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15470 Air Pump , ALL 15320 Compressor , w/A.C. 15325
1974 504 4 cyl. 2.1L Diesel Eng. Alternator , ALL 15350 Fan, W.P. & Idler , ALL 15455 W.P. to Vac. Pump , ALL 15260
1973 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15465 Compressor , w/A.C. 15348
1972 304 4 cyl. 1.3L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15430
1972 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15465 Compressor , w/A.C. 15348
1971 304 4 cyl. 1.3L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15430
1971 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15465
1970 404 4 cyl. 1.8L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15465
1970 504 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15465
1969 404 4 cyl. 1.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15465
1968 404 4 cyl. 1.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15465
1967 403 4 cyl. 1.5L Eng. Fan & Gen. , ALL 15365
1967 404 4 cyl. 1.6L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15455
1966 404 4 cyl. 1.6L Eng. Fan & Alt. , ALL 15455
1965 404 4 cyl. 1.6L Eng. Fan & Gen. , ALL 15455
1964 404 4 cyl. 1.6L Eng. Fan & Gen. , ALL 15455
1963 403 4 cyl. 1.5L Eng. Fan & Gen. , ALL 15365
1963-61 404 4 cyl. 1.6L Eng. Fan & Gen. , ALL 15455
1961-58 403 4 cyl. 1.5L Eng. Fan & Gen. (Late) , ALL 15365