Buy Opel Belts Online
Buy Opel Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Opel

Opel Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1979 Opel 4 cyl. 1.8L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 17350 Fan to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan to A.P. , w/A.C. 15305 Compressor , w/A.C. 17370
1978 Opel 4 cyl. 1.8L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 17350 Fan to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan to A.P. , w/A.C. 15305 Compressor , w/A.C. 17370
1977 Opel 4 cyl. 1.8L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 17350 Fan to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan to A.P. , w/A.C. 15305 Compressor , w/A.C. 17370
1976 Opel 4 cyl. 1.8L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 17350 Fan to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan to A.P. , w/A.C. 15305 Compressor , w/A.C. 17370
1975 1900 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. Fan & Alt. , ALL 15350 Compressor , w/A.C. 15360
1974 1900 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. Fan & Alt. , ALL 15355 Compressor , w/A.C. 15360
1974 Manta 4 cyl. 1.9L F.I. Eng. Fan & Alt. , ALL 15355 Compressor , w/A.C. 15360
1973 1900 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. (50 Ser.) , ALL 15355 Compressor , w/A.C. 15360
1973 GT 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15355 Alternator , w/A.C. 15360 Compressor , w/A.C. 15540
1973 Manta 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. (50 Ser.) , ALL 15355 Compressor , w/A.C. 15360
1972 1900 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15355 Compressor , w/A.C. 15360
1972 GT 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15355 Alternator , w/A.C. 15360 Compressor , w/A.C. 15540
1972 Kadett 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15355 Compressor , w/A.C. 15545
1971 1900 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15355 Comp. (36” Belt) , w/A.C. 15360 Comp. (54 1/2” Belt) , w/A.C. 15545
1971 GT 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15355 Alternator , w/A.C. 15360 Compressor , w/A.C. 15540
1971 GT 4 cyl. 1.9L Eng. Fan & Alt. , ALL 15355 Compressor , w/A.C. 15545
1971 Kadett 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15355 Compressor , w/A.C. 15545
1970 GT 4 cyl. 1.1L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15375
1970 GT 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15355 Fan & Gen. , ALL 15335 Air Pump , ALL 15270
1970 Kadett 4 cyl. 1.1L Eng. Fan & Alt. , ALL 15375
1970 Kadett 4 cyl. 1.9L Eng. Fan & Alt. , ALL 15340
1970 Ralley 4 cyl. 1.9L Eng. Fan & Alt. , ALL 15340
1969 GT 4 cyl. 1.1L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15375
1969 GT 4 cyl. 1.9L Carb. Eng. Fan & Gen. , ALL 15365 Air Pump , ALL 15270
1969 Kadett 4 cyl. 1.1L Eng. Fan & Gen. , ALL 15355 Fan & Alt. , ALL 15375 Air Pump , ALL 15423
1969 Kadett 4 cyl. 1.9L Eng. Fan & Alt. , ALL 15340 A.P. (Saginaw) , ALL 15270
1969 Kadett Ralley 4 cyl. 1.1L Eng. Fan & Gen. , ALL 15355 Fan & Alt. , ALL 15375 Air Pump , ALL 15423
1969 Ralley 4 cyl. 1.9L Eng. Fan & Alt. , ALL 15340 A.P. (Saginaw) , ALL 15270
1968 Kadett 4 cyl. 1.1L Eng. Fan & Gen. , ALL 15355 Fan & Alt. , ALL 15375 Air Pump , ALL 15423
1968 Kadett Ralley 4 cyl. 1.9L Eng. Fan & Alt. (Early) , ALL 15355 Fan & Alt. (Late) , ALL 15340 A.P. (Saginaw) , ALL 15270
1968 Ralley 4 cyl. 1.5L Eng. Fan & Alt. (Early) , ALL 15355 Fan & Alt. (Late) , ALL 15340 A.P. (Saginaw) , ALL 15270
1968 Ralley 4 cyl. 1.9L Eng. Fan & Alt. (Early) , ALL 15355 Fan & Alt. (Late) , ALL 15340 A.P. (Saginaw) , ALL 15270
1967 Kadett 4 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 15355
1967 Rallye Kadett Fan & Gen. , ALL 15355
1966-64 Kadett 4 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 15355
1962-58 Olympia-Rekord & Caravan Fan & Gen. , ALL 15385
1957-55 Kapiton, Rekord Fan & Gen. , ALL 15380