Buy 1980 Oldsmobile Belts Online
Buy 1980 Oldsmobile Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Oldsmobile Belts >>> 1980

1980 Oldsmobile Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1980 Cutlass V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11390
Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15455 Fan & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15515
1980 Cutlass V8 260 4.3L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) (Exc. Rear Window Defogger) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (Rear Defogger) , w/o A.C. 15540 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440
Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450 Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15480 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. , w/A.C. 15430
Fan & P.S. , w/A.C. 15440 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1980 Cutlass V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Cutlass V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) (Exc. Rear Window Defogger) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (Rear Defogger) , w/o A.C. 15540 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440
Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450 Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15480 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. , w/A.C. 15430
Fan & P.S. , w/A.C. 15440 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1980 Cutlass V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alt. (43� Belt) , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (56� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) (Early) , w/A.C. 15450
Fan & P.S. (H.D. Cool) (Late) , w/A.C. 15440 Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1980 Delta 88 V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15480
Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11390 Fan & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15520
1980 Delta 88 V8 260 4.3L Carb. Eng. Alt. & A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & P.S. , w/o A.C. 15500 Alt. & A.P., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15570 Fan & P.S. , w/A.C. 15495
Compressor , w/A.C. 15565
1980 Delta 88 V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15480
1980 Delta 88 V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. , w/A.C. 15430 Fan & P.S. , w/A.C. 15445 Fan & Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15520
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1980 Delta 88 V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15480 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. , w/A.C. 15430 Fan & P.S. , w/A.C. 15445
Fan & Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15520 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1980 Delta 88 V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alt. (43� Belt) , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (56� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (H.D. Cool) (Early) , w/A.C. 15450
Fan & P.S. (H.D. Cool) (Late) , w/A.C. 15445 Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1980 Delta 88 Custom Cruiser V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15480 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. , w/A.C. 15430 Fan & P.S. , w/A.C. 15445
Fan & Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15520 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1980 Delta 88 Custom Cruiser V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15480 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15480
1980 Delta 88 Custom Cruiser V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan to Alt. , w/A.C. 15430 Fan & P.S. , w/A.C. 15445 Fan & Comp., w/A.P. , w/A.C. 15520 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1980 Delta 88 Custom Cruiser V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alt. (43� Belt) , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (56� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (H.D. Cool) (Early) , w/A.C. 15450
Fan & P.S. (H.D. Cool) (Late) , w/A.C. 15445 Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1980 Ninety-Eight Regency V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15480 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. , w/A.C. 15430 Fan & P.S. , w/A.C. 15445
Fan & Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15520 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1980 Ninety-Eight Regency V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15480 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15480 Fan to Alt. , w/A.C. 15430 Fan & P.S. , w/A.C. 15445
Fan & Comp., w/A.P. , w/A.C. 15520 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1980 Ninety-Eight Regency V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alt. (43� Belt) , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (56� Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/A.C. 15445
1980 Ninety-Eight Regency V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan & P.S. (H.D. Cool) (Early) , w/A.C. 15450 Fan & P.S. (H.D. Cool) (Late) , w/A.C. 15445 Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1980 Omega 4 cyl. 151 2.5L Carb. Eng. W.P. & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15495 W.P. & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 15500 W.P. & P.S. , ALL 15440 Comp. to P.S. , w/A.C. 15290
1980 Omega V6 173 2.8L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15415 W.P. & P.S. (M.T.) , ALL 15460 W.P. & P.S. (A.T.) , ALL 15470 W.P. & Comp. , w/A.C. 15483
1980 Starfi re 4 cyl. 151 2.5L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15475 Fan & P.S. , ALL 15480 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15430 Alt. to P.S. , w/A.C. 15260
Fan & Comp. , w/A.C. 15515
1980 Starfi re V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15410 P.S. & A.P. , w/o A.C. 15700 Fan & A.P., w/o P.S. , ALL 15550 Fan & Alt. , w/A.C. 15420
P.S. & A.P. , w/A.C. 15580 Fan & Comp. , w/A.C. 15570
1980 Toronado V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan to Alt. , w/A.C. 15430 Fan & P.S. , w/A.C. 15445 Air Pump , ALL 11460 Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1980 Toronado V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan to Alt. , w/A.C. 15430 Fan & P.S. , w/A.C. 15445 Air Pump , ALL 11460 Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1980 Toronado V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan to Alt. (Std. Cool) , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/A.C. 15450
Fan & Comp. , w/A.C. 15520