Buy 1985 Mercury Belts Online
Buy 1985 Mercury Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Mercury Belts >>> 1985

1985 Mercury Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1985 Capri 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15430 W.P., Alt. & P.S. , ALL 15530 W.P. & A.P. , w/o A.C. 15425 Comp. to A.P. , w/A.C. 15350
Compressor , w/A.C. 15385
1985 Capri 4 cyl. 140 2.3L F.I. Turbo Eng. W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15430 Alt., W.P. & P.S. (53 1/4� Belt) (Early) , ALL 15530 W.P., Alt. & P.S. (53 3/4� Belt) (Late) , ALL 15535 W.P. & A.P. , w/o A.C. 15425
Comp. to A.P. , w/A.C. 15350 Crank to Comp. (Early) , w/A.C. 15385 W.P. to Comp. (Late) , w/A.C. 15350
1985 Capri V6 230 3.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/P.S. , w/o A.C. 775K6 Multiple Accessory , w/A.C. 960K6
1985 Capri V8 302 5.0L Eng. Multi. Accessory (M.T.) , w/o A.C. 860K6 Multi. Accessory (A.T.) , w/o A.C. 845K6 Multi. Accessory (M.T.) (Factory Air) , w/A.C. 915K6 Multi. Accessory (A.T.) (Factory Air) , w/A.C. 910K6
Multi. Accessory (Dlr Air) , w/A.C. 910K6
1985 Colony Park V8 302 5.0L F.I. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Air Pump , w/o A.C. 17330 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 500K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 595K6
1985 Cougar 4 cyl. 140 2.3L F.I. Turbo Eng. W.P., Alt. & P.S. (53 1/4� Belt) , ALL 15530 W.P., Alt. & P.S. (53 3/4� Belt) , ALL 15535 Comp., Crank to Comp. (Early) , w/A.C. 15385 Comp., W.P. to Comp. (Late) , w/A.C. 15350
1985 Cougar V6 230 3.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 775K6 Multiple Accessory , w/A.C. 805K6 P.S. to Comp. , w/A.C. 15380
1985 Cougar V8 302 5.0L F.I. Eng. Alt. & A.P. , ALL 436K6 Fan & P.S. , ALL 17500 Comp. & Idler , w/A.C. 525K6
1985 Grand Marquis V8 302 5.0L F.I. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Air Pump , w/o A.C. 17330 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 500K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 595K6
1985 Grand Marquis V8 351 5.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/60 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Air Pump , w/o A.C. 17330 Fan, Alt. & P.S., w/60 Amp Alt. , w/A.C. 500K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 620K6
1985 Lynx 4 cyl. 116 1.9L Carb. Eng. Alt. (2 1/8� Pulley) , w/o A.C. 355K5 Alt. (2 11/16� Pulley) , w/o A.C. 360K5 Power Steering , ALL 275K4 P.S. to A.P. (Holley-Bendix) , w/o A.C. 17260
P.S. to A.P. (Nippondenso) , w/A.C. 17260 A.P., w/o P.S. (Holley-Bendix) , ALL 290K4 A.P., w/o P.S. (Nippondenso) , ALL 285K4 Comp. & Alt. (Factory Air) , w/A.C. 400K5
1985 Lynx 4 cyl. 122 2.0L Diesel Eng. Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 350K6 Alt. & P.S. , w/o A.C. 420K6 Alt. to P.S. , w/A.C. 240K4 P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 475K6
1985 Lynx 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Alt. (2 1/8� Pulley) , w/o A.C. 355K5 Alt. (2 11/16� Pulley) , w/o A.C. 360K5 Power Steering , ALL 275K4 P.S. to A.P. (Holley-Bendix) , w/o A.C. 17260
P.S. to A.P. (Nippondenso) , w/A.C. 17260 A.P., w/o P.S. (Holley-Bendix) , ALL 290K4 A.P., w/o P.S. (Nippondenso) , ALL 285K4 Comp. & Alt. (Factory Air) , w/A.C. 400K5
Comp. & Alt. (Dlr Air) , w/A.C. 425K5
1985 Marquis 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15430 W.P., Alt. & P.S. , ALL 15530 W.P. & A.P. , w/o A.C. 15425 Comp. to A.P. , w/A.C. 15350
Compressor , w/A.C. 15385
1985 Marquis V6 230 3.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 775K6 Multiple Accessory , w/A.C. 805K6 P.S. to Comp. (38� Belt) , w/A.C. 15380 P.S. to Comp. (36 1/2� Belt) , w/A.C. 15365
1985 Marquis V8 302 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/60 Amp Alt. , w/o A.C. 850K6 Multiple Accessory, w/60 Amp Alt. , w/A.C. 910K6 Multiple Accessory, w/100 Amp Alt. (92� Belt) , w/A.C. 915K6 Multiple Accessory, w/100 Amp Alt. (88 1/4� Belt) , w/A.C. 875K6
1985 Topaz 4 cyl. 122 2.0L Diesel Eng. Alt., w/o P.S. , w/A.C. 350K6 Alt. & P.S. , w/o A.C. 420K6 Alt. to P.S. , w/A.C. 240K4 P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 475K6
1985 Topaz 4 cyl. 140 2.3L F.I. Eng. Alt., w/o P.S. , ALL 380K6 Alt. to P.S. , ALL 15260 W.P. & Idler , ALL 11308 P.S. & Idler , w/o A.C. 370K6
P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 475K6 Comp., w/o P.S. (Dr Air) , w/A.C. 455K6 Comp., w/P.S. (Dlr Air) , w/A.C. 436K6