Buy 1982 Mercury Belts Online
Buy 1982 Mercury Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Mercury Belts >>> 1982

1982 Mercury Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1982 Capri 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. W.P. & Alt., w/o P.S., w/40, 65 Amp Alt. , ALL 15430 W.P., Alt. & P.S. , ALL 15530 A.P. (4 3/4� Pulley) , w/o A.C. 17335 Comp. to A.P. (4 5/16� Pulley) , w/A.C. 17330
Comp. to A.P. (5 3/8� Pulley) , w/A.C. 17350 W.P., Comp. & Idler , w/A.C. 17460
1982 Capri 6 cyl. 200 3.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15340 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15355 Power Steering , ALL 15415 Fan to A.P. , w/o A.C. 17365
Fan to A.P., w/A.C. or H.D. Cool , ALL 17350 Fan, Alt. & Comp. , w/A.C. 15470
1982 Capri V8 255 4.2L Carb. Eng. Multiple Accessory (82 1/2� Belt) , w/o A.C. 825K6 Multiple Accessory (91 1/2� Belt) , w/A.C. 910K6 Multiple Accessory (92 1/4� Belt) , w/A.C. 915K6 Multi. Accessory (93� Belt) , w/A.C. 923K6
1982 Capri V8 302 5.0L Carb. Eng. Multiple Accessory (82 1/2� Belt) , w/o A.C. 825K6 Multiple Accessory (91 1/2� Belt) , w/A.C. 910K6 Multiple Accessory (92 1/4� Belt) , w/A.C. 915K6 Multi. Accessory (93� Belt) , w/A.C. 923K6
1982 Cougar 6 cyl. 200 3.3L Carb. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15355 P.S. (4 7/8� Pulley) , ALL 15418 P.S. (5 3/4� Pulley) , ALL 15430 Fan to A.P. , ALL 17350
Fan, Alt. & Comp. , w/A.C. 15470
1982 Cougar V6 230 3.8L Carb. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 775K6 Multiple Accessory , w/A.C. 968K6
1982 Cougar V8 255 4.2L Carb. Eng. Alternator , ALL 436K6 Alt. & A.P. (Late) , ALL 436K6 Fan & P.S. , ALL 17500 Comp. & Idler , w/A.C. 525K6
1982 Grand Marquis V8 255 4.2L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Air Pump , w/o A.C. 17330 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 500K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 595K6
1982 Grand Marquis V8 302 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Air Pump , w/o A.C. 17330 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 500K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 595K6
1982 LN7 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Alt. (2 1/8� Pulley) (28� Belt) , w/o A.C. 273K5 Alt. (2 1/8� Pulley) (32 1/2� Belt) , w/o A.C. 315K5 Alt. (2 5/8� Pulley) (28 3/4� Belt) , w/o A.C. 280K5 Alt. (2 5/8� Pulley) (33 1/4� Belt) , w/o A.C. 325K5
Power Steering , ALL 275K4 P.S. to A.P. , ALL 17260 A.P., w/o P.S. (Holley-Bendix) , ALL 290K4 A.P., w/o P.S. (Nippondenso) , ALL 285K4
Comp. & Alt. (Factory Air) , w/A.C. 435K5 Comp. & Alt. (Ford Dlr Air) , w/A.C. 413K5 Comp. (Dlr Air-Sankyo Comp.) , w/A.C. 370K5
1982 Lynx 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Alt. (2 1/8� Pulley) (28� Belt) , w/o A.C. 273K5 Alt. (2 1/8� Pulley) (32 1/2� Belt) , w/o A.C. 315K5 Alt. (2 5/8� Pulley) (28 3/4� Belt) , w/o A.C. 280K5 Alt. (2 5/8� Pulley) (33 1/4� Belt) , w/o A.C. 325K5
Power Steering , ALL 275K4 P.S. to A.P. , ALL 17260 A.P., w/o P.S. (Holley-Bendix) , ALL 290K4 A.P., w/o P.S. (Nippondenso) , ALL 285K4
Comp. & Alt. (Factory Air) , w/A.C. 435K5 Comp. & Alt. (Ford Dlr Air) , w/A.C. 413K5 Comp. (Dlr Air-Sankyo Comp.) , w/A.C. 370K5
1982 Marquis V8 255 4.2L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Air Pump , w/o A.C. 17330 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 500K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 595K6
1982 Marquis V8 302 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Air Pump , w/o A.C. 17330 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 500K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 595K6
1982 Marquis V8 351 5.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/60 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Air Pump , w/o A.C. 17330 Fan, Alt. & P.S., w/60 Amp Alt. , w/A.C. 500K6
Fan, Alt. & P.S., w/100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 620K6
1982 Zephyr 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15430 W.P., Alt. & P.S. , ALL 15530 A.P. (4 3/4� Pulley) , w/o A.C. 17355 Comp. to A.P. (4 5/16� Pulley) , w/A.C. 17330
Comp. to A.P. (5 3/8� Pulley) , w/A.C. 17350 W.P., Comp. & Idler , w/A.C. 17460
1982 Zephyr 6 cyl. 200 3.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15340 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15355 Power Steering , ALL 15415 Fan to A.P. , w/o A.C. 17365
1982 Zephyr V8 255 4.2L Carb. Eng. Alt. & A.P., w/o 100 Amp Alt. , ALL 15430 Alt. & A.P., w/100 Amp Alt. , ALL 15435 Fan & P.S. , w/o A.C. 17520 Fan & P.S. , w/A.C. 17495
Comp. & Idler , w/A.C. 17540