Buy 1979 Mercury Belts Online
Buy 1979 Mercury Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Mercury Belts >>> 1979

1979 Mercury Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1979 Bobcat 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , ALL 15430 Fan, Alt. & P.S. , ALL 15530 Air Pump , w/o A.C. 17365 Comp. to A.P. , w/A.C. 17350
Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 17460
1979 Bobcat V6 171 2.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15510 Power Steering , ALL 15450 Comp. & Idler , w/A.C. 17530
1979 Capri 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15430 Fan & Alt., w/o P.S., w/70 Amp Alt. , ALL 15450 Fan, Alt. & P.S. , ALL 15530 Air Pump , w/o A.C. 17365
Comp. to A.P. , w/A.C. 17350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 17460 Comp. to A.P. (Turbo W/ 5� pulley) , w/A.C. 17340
1979 Capri 6 cyl. 200 3.3L Carb. Eng. (Calif.) Fan & Alt., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15340 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15355 Power Steering , ALL 15415 Fan to A.P. (M.T.) , ALL 17390
Fan to A.P. (A.T.) , ALL 17365 Fan, Alt. & Comp. , w/A.C. 15470
1979 Capri 6 cyl. 200 3.3L Carb. Eng. (Exc. Calif.) Fan & Alt., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15340 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15355 Power Steering , ALL 15415 Fan to A.P. (M.T.) , ALL 17365
Fan to A.P. (A.T.) , ALL 17390 Fan, Alt. & Comp. , w/A.C. 15470
1979 Capri V6 171 2.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15510 Power Steering , ALL 15450 Comp. & Idler , w/A.C. 17540
1979 Capri V8 302 5.0L Carb. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 835K6 Multiple Accessory , w/A.C. 935K6
1979 Cougar V8 302 5.0L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 100 Amp Alt. , ALL 15390 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15405 Fan & P.S. , w/o A.C. 17520 Fan & P.S. , w/A.C. 17510
Air Pump , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17550
1979 Cougar V8 351M 5.8L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 100 Amp Alt. , ALL 15405 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15415 Fan & P.S. , w/o A.C. 17540 Fan & P.S. , w/A.C. 17530
Air Pump , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17550
1979 Cougar V8 351W 5.8L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 100 Amp Alt. , ALL 15390 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15405 Fan & P.S. , w/o A.C. 17500 Fan & P.S. , w/A.C. 17490
Air Pump , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17550
1979 Marquis Series V8 302 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 505K6 Fan, Alt., & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. (Early) , w/A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. (Late) , w/A.C. 490K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 495K6 Air Pump , ALL 17340 Comp. & Idler , w/A.C. 17570
1979 Marquis Series V8 351W 5.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 505K6 Fan, Alt., & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. (Early) , w/A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. (Late) , w/A.C. 490K6
Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 495K6 Air Pump , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17595
1979 Monarch 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 15425 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15495 Fan, Alt. & P.S. , ALL 15540 Fan to A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 17410
Fan to A.P., w/P.S. , w/o A.C. 17310 Fan to A.P. , w/A.C. 17310 Compressor , w/A.C. 17370
1979 Monarch V8 302 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 15425 Alt., w/P.S. , w/o A.C. 15390 Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15390 Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15405
Fan & P.S. , w/o A.C. 17520 Fan & P.S. , w/A.C. 17515 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 17485 A.P. (4� Pulley) , ALL 17320
A.P. (4 1/2� Pulley) , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17620
1979 Zephyr 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15430 Fan & Alt., w/o P.S., w/70 Amp Alt. , ALL 15450 Fan, Alt. & P.S. , ALL 15530 Air Pump , w/o A.C. 17365
Comp. to A.P. , w/A.C. 17350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 17460
1979 Zephyr 6 cyl. 200 3.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15340 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15355 Power Steering , ALL 15415 Fan to A.P. (M.T.) (Calif.) , ALL 17390
Fan to A.P. (M.T.) , ALL 17365 Fan to A.P. (A.T.) (Calif.) , ALL 17365 Fan to A.P. (A.T.) , ALL 17390 Fan, Alt. & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15470
Fan, Alt. & Comp., w/o 70, 90 Amp Alt. (Dlr Air) , w/A.C. 15455 Fan, Alt. & Comp., w/70, 90 Amp Alt. (Dlr Air) , w/A.C. 15460
1979 Zephyr V8 302 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S., w/o A.P. , w/o A.C. 15425 Alt., w/P.S., w/o A.P. , w/o A.C. 15390 Alt. & A.P. , ALL 15425 Alt. & A.P. (Hi-Alt.) , ALL 15423
Fan & P.S. , w/o A.C. 17515 Fan & P.S. , w/A.C. 17495 Alt., w/o A.P. , w/A.C. 15390 Comp. & Idler , w/A.C. 17540