Buy 1978 Mercury Belts Online
Buy 1978 Mercury Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Mercury Belts >>> 1978

1978 Mercury Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1978 Bobcat 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , ALL 15430 Fan, Alt. & P.S. , ALL 15530 Air Pump , w/o A.C. 17365 Comp. to A.P. , w/A.C. 17350
Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 17460
1978 Bobcat V6 171 2.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15510 Power Steering , ALL 15450 Comp. & Idler , w/A.C. 17530
1978 Capri 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , ALL 15445 Fan, Alt. & P.S. , ALL 15530 Fan & A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15490 Fan to A.P., w/P.S. , w/o A.C. 15385
Comp. to A.P. , w/A.C. 17350 Comp. & Idler , w/A.C. 17415
1978 Capri V6 171 2.8L Carb. Eng. Fan to Alt. , w/o A.C. 15305 Fan to Alt. , w/A.C. 15330 P.S. & Idler , ALL 15325 Fan to A.P. , ALL 15423
Comp. & Idler , w/A.C. 17530
1978 Cougar V8 302 5.0L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 90 Amp Alt. , ALL 15390 Alt., w/70, 90 Amp Alt. , ALL 15405 Fan & P.S. , w/o A.C. 17520 Fan & P.S. , w/A.C. 17510
Air Pump , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17550
1978 Cougar V8 351M 5.8L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 90 Amp Alt. , ALL 15405 Alt., w/70, 90 Amp Alt. , ALL 15415 Fan & P.S. , w/o A.C. 17540 Fan & P.S. , w/A.C. 17530
A.P. (4 1/8� Pulley) , ALL 17320 A.P. (4 3/4� Pulley) , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17550
1978 Cougar V8 351W 5.8L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 90 Amp Alt. , ALL 15390 Alt., w/70, 90 Amp Alt. , ALL 15405 Fan & P.S. , w/o A.C. 17500 Fan & P.S. (Ford Pump) , w/A.C. 17490
Fan & P.S. (Saginaw Pump) , w/A.C. 17510 Comp. & Idler , w/A.C. 17550
1978 Cougar V8 400 6.6L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 90 Amp Alt. , ALL 15405 Alt., w/70, 90 Amp Alt. , ALL 15415 Fan & P.S. , w/o A.C. 17540 Fan & P.S. , w/A.C. 17530
A.P. (4 1/8� Pulley) , ALL 17320 A.P. (4 3/4� Pulley) , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17550
1978 Marquis Series V8 351M 5.8L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 90 Amp Alt. , ALL 15405 Alt., w/70, 90 Amp Alt. , ALL 15415 Fan & P.S. (Ford Pump) , w/o A.C. 17540 Fan & P.S. (Saginaw Pump) , w/o A.C. 17490
Fan & P.S. (Ford Pump) , w/A.C. 17530 Fan & P.S. (Saginaw Pump) (48 1/2� Belt) , w/A.C. 17485 Fan & P.S. (Saginaw Pump) (51� Belt) , w/A.C. 17505 A.P. (4 1/8� Pulley) , ALL 17320
A.P. (4 3/4� Pulley) , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17560
1978 Marquis Series V8 351W 5.8L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 90 Amp Alt. , ALL 15390 Alt., w/70, 90 Amp Alt. , ALL 15405 Power Steering , w/o A.C. 17500 Fan & P.S. (Ford Pump) , w/A.C. 17515
Fan & P.S. (Saginaw Pump) , w/A.C. 17510 Air Pump , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17620
1978 Marquis Series V8 400 6.6L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 90 Amp Alt. , ALL 15405 Alt., w/70, 90 Amp Alt. , ALL 15415 Fan & P.S. (Ford Pump) , w/o A.C. 17540 Fan & P.S. (Saginaw Pump) , w/o A.C. 17490
Fan & P.S. (Ford Pump) , w/A.C. 17530 Fan & P.S. (Saginaw Pump) (48.5� Belt) , w/A.C. 17485 Fan & P.S. (Saginaw Pump) (51� Belt) , w/A.C. 17505 A.P. (4 1/8� Pulley) , ALL 17320
A.P. (4 3/4�. Pulley) , ALL 17330 Comp. & Idler , w/A.C. 17560
1978 Marquis Series V8 460 7.5L Carb. Eng. Alt., w/o 70, 90 Amp Alt. , ALL 15348 Alt., w/70, 90 Amp Alt. , ALL 15355 Fan & P.S. (Exc. Police) , w/o A.C. 17520 Fan & P.S. (Police) , w/o A.C. 17525
1978 Marquis Series V8 460 7.5L Carb. Eng. Fan & P.S. , w/A.C. 17505 Fan to A.P. (Exc. Police) , w/o A.C. 17375 Fan to A.P. (Police) , w/o A.C. 17365 Fan to A.P. , w/A.C. 17365
Fan & Comp. , w/A.C. 17600
1978 Monarch 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 15425 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15505 Fan, Alt. & P.S., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15580 Fan, Alt. & P.S., w/70 Amp Alt. (Mfg. Before 12/15/77) , ALL 15570
Fan, Alt. & P.S., w/70 Amp Alt. (Mfg. After 12/15/77) , ALL 15585 Fan to A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 17410 Fan to A.P. , ALL 17310 Compressor , w/A.C. 17370
1978 Monarch V8 302 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 15425 Alt., w/P.S. , w/o A.C. 15390 Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15390 Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15405
Fan & P.S. , w/o A.C. 17520 Fan & P.S. , w/A.C. 17515 Fan & Idler, w/o P.S. , w/A.C. 17485 A.P. (4� Pulley) , ALL 17320
A.P. (4 1/2� Pulley) , ALL 17330 A.P. (5 3/8� Pulley) , ALL 17340 Comp. & Idler , w/A.C. 17620
1978 Zephyr 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15430 Fan & Alt., w/o P.S., w/70 Amp Alt. , ALL 15450 Fan, Alt. & P.S. , ALL 15550 Air Pump , w/o A.C. 17365
Comp. to A.P. , w/A.C. 17350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 17460
1978 Zephyr 6 cyl. 200 3.3L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15340 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15355 Power Steering , ALL 15415 Fan to A.P. (Exc. Calif. Hi-Alt) , ALL 17365
Fan to A.P. (Calif. Hi-Alt) , ALL 17390 Fan, Alt. & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15470 Fan, Alt. & Comp., w/o 70, 90 Amp Alt. (Dlr Air) , w/A.C. 15455 Fan, Alt. & Comp., w/70, 90 Amp Alt. (Dlr Air) , w/A.C. 15460
1978 Zephyr V8 302 5.0L Carb. Eng. Alt., w/o A.P. , ALL 15390 Alt. & A.P. (5 7/8� Pulley) , ALL 15425 Alt. & A.P. (5 3/8� Pulley) , ALL 15423 Fan & P.S. , w/o A.C. 17515
Fan & P.S. , w/A.C. 17495 Comp. & Idler , w/A.C. 17540