Buy 1987 Jeep Belts Online
Buy 1987 Jeep Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Jeep Belts >>> 1987

1987 Jeep Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1987 Cherokee 4 cyl. 150 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15430 Fan & P.S. , w/o A.C. 17465 Multiple Accessory , w/o A.C. 730K6 Multiple Accessory , w/A.C. 820K6
1987 Cherokee 4 cyl. 126 2.1L F.I. Turbo Diesel Eng. Alt. to P.S. , ALL 15270 Power Steering , ALL 15325 Fan & Idler , w/o A.C. 17325 Fan & Compressor , w/A.C. 17380
1987 Cherokee 6 cyl. 242 4.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , ALL 1025K6
1987 Comanche 4 cyl. 126 2.1L F.I. Turbo Diesel Eng. Alt. to P.S. , ALL 15270 Power Steering , ALL 15325 Fan & Idler , w/o A.C. 17325 Fan & Compressor , w/A.C. 17380
1987 Comanche 4 cyl. 150 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15430 Fan & P.S. , w/o A.C. 17465 Multiple Accessory , w/o A.C. 730K6 Multiple Accessory , w/A.C. 820K6
1987 Comanche 6 cyl. 242 4.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , ALL 1025K6
1987 Grand Wagoneer V8 360 5.9L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 78, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15423 Fan & Alt., w/70, 78, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & P.S. , ALL 15540 P.S. to A.P. , ALL 15295
Fan, Alt. & Comp., w/o 70, 78, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15505 Fan, Alt. & Comp., w/70, 78, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15510
1987 J Series Pickup 6 cyl. 258 4.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15430 Alternator , w/A.C. 15410 Fan & P.S. , ALL 17465 Multiple Accessory , w/A.C. 875K6
Comp. & Idler , w/A.C. 17570
1987 J Series Pickup V8 360 5.9L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 78, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15423 Fan & Alt., w/70, 78, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & P.S. , ALL 15540 P.S. to A.P. , ALL 15295
Fan, Alt. & Comp., w/o 70, 78, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15505 Fan, Alt. & Comp., w/70, 78, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15510
1987 Wagoneer 4 cyl. 150 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15430 Fan & P.S. , w/o A.C. 17465 Multiple Accessory , w/o A.C. 730K6 Multiple Accessory , w/A.C. 820K6
1987 Wagoneer 6 cyl. 242 4.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , ALL 1025K6
1987 Wrangler 4 cyl. 150 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15430 Fan & P.S. , ALL 17465
1987 Wrangler 6 cyl. 258 4.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15430 Fan & P.S. , ALL 17465 Multi Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 785K6 Multi Accessory, w/P.S. , w/A.C. 820K6