Buy 1975 International Belts Online
Buy 1975 International Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> International Belts >>> 1975

1975 International Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1975 Pickup V8 304 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15600 Fan & Alternator , ALL 15600 Power Steering , ALL 15510 Compressor , w/A.C. 17515
1975 Pickup V8 345 5.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15610 Fan & Alternator , ALL 15610 Power Steering , ALL 15525 Fan to A.P. , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 17530
1975 Pickup V8 392 6.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15610 Fan & Alternator , ALL 15610 Power Steering , ALL 15525 Fan to A.P. , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 17530
1975 Scout II 4 cyl. 196 3.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15610 Fan & P.S. , ALL 15510
1975 Scout II V8 304 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15600 Fan & Alternator , ALL 15600 Power Steering , ALL 15510 Compressor , w/A.C. 17515
1975 Scout II V8 345 5.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15610 Fan & Alternator , ALL 15610 Power Steering , ALL 15525 Fan to A.P. , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 17530
1975 Travelall V8 304 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15600 Fan & Alternator , ALL 15600 Power Steering , ALL 15510 Compressor , w/A.C. 17515
1975 Travelall V8 345 5.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15610 Fan & Alternator , ALL 15610 Power Steering , ALL 15525 Fan to A.P. , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 17530
1975 Travelall V8 392 6.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15610 Fan & Alternator , ALL 15610 Power Steering , ALL 15525 Fan to A.P. , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 17530