Buy 1986 Ford Belts Online
Buy 1986 Ford Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Ford Belts >>> 1986

1986 Ford Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1986 Aerostar 4 cyl. 140 2.3L F.I. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , ALL 450K6 Fan, Alt., P.S. & Idler , ALL 605K6 Fan & Compressor , w/A.C. 420K6
1986 Aerostar V6 171 2.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 485K6 Fan, P.S. & Idler , w/o A.C. 495K6 Fan, P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 590K6
1986 Aerostar V6 182 3.0L F.I. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 445K6 Fan, P.S. & Idler , ALL 465K4 Fan, Alt. & Comp. , w/A.C. 505K6
1986 Bronco 6 cyl. 300 4.9L Carb. Eng. Fan & Alt., w/40, 60 Amp Alt. , w/o A.C. 15420 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & Alt., w/60 Amp Alt. , w/A.C. 15415 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 15425
P.S. (2WD) , w/o A.C. 17465 P.S. (4WD) , w/o A.C. 17460 Fan & P.S. (2WD) , w/A.C. 15530 Fan & P.S. (4WD) , w/A.C. 15525
Fan to A.P. , w/o A.C. 15390 Alt. to A.P. , w/A.C. 15290 Fan & Compressor , w/A.C. 17585
1986 Bronco V8 302 5.0L F.I. Eng. Alt., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15380 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15370 Fan & P.S. (2WD) , w/o A.C. 17520 Fan & P.S. (4WD) , w/o A.C. 17515
Fan & P.S. (2WD) , w/A.C. 17510 Fan & P.S. (4WD) , w/A.C. 17505 Fan & Idler, w/o P.S. , w/o A.C. 17475 Alt. to A.P., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15300
Alt. to A.P., w/70 Amp Alt. , ALL 15310 Comp. & Idler , w/A.C. 17600
1986 Bronco V8 351 5.8L Carb. Eng. Alt., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15380 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15375 Alt. to A.P. , ALL 15285 Fan & P.S., w/o Dual A.P. , w/o A.C. 17530
Fan & P.S. , w/A.C. 17525 Fan & Idler, w/o P.S. , w/o A.C. 17475 Comp. & Idler , w/A.C. 17600
1986 Bronco II 4 cyl. 140 2.3L Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump , ALL 590K6 Fan, P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 640K6
1986 Bronco II V6 177 2.9L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15485 Fan & P.S. , ALL 15485 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15535 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 17525
1986 Econoline - E Series 6 cyl. 300 4.9L Carb. Eng. Fan & Alt., w/40, 60 Amp Alt. , w/o A.C. 15420 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & Alt., w/60 Amp Alt. , w/A.C. 15415 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 15425
Power Steering , w/o A.C. 17465 Fan & P.S. , w/A.C. 15525 Fan to A.P. (E150, E250) , w/o A.C. 15390 Fan to A.P. (E350) , w/o A.C. 15385
Alt. to A.P. (E150, E250) , w/A.C. 15290 Alt. to A.P. (E350, JN4) , w/A.C. 15275 Alt. to A.P. (E350, JN5) , w/A.C. 15310 Fan & Compressor , w/A.C. 17585
1986 Econoline - E Series V8 302 5.0L F.I. Eng. Alternator , ALL 15380 Fan & P.S. , w/o A.C. 17525 Fan & P.S. , w/A.C. 17515 Alt. to A.P. , ALL 15300
Comp. & Idler , w/A.C. 17600
1986 Econoline - E Series V8 351 5.8L Carb. Eng. Alt., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15380 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15375 Fan & P.S. , w/o A.C. 17525 Fan & P.S. , w/A.C. 17515
Alt. to A.P. (E150, E250) , ALL 15285 Fan to Dual A.P. & Idler (E350) , w/o A.C. 470K4 Fan to Dual A.P. & Idler (E350) , w/A.C. 460K4 Comp. & Idler , w/A.C. 17600
1986 Econoline - E Series V8 420 6.9L Diesel Eng. Fan & Alt., w/60 Amp Alt. , w/o A.C. 17540 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 17580 Fan & Alt., w/100 Amp Alt. , ALL 17540 Fan & P.S. , w/o A.C. 17580
Fan & P.S. , w/A.C. 17580 Alt. to Vac. Pump , w/o A.C. 15300 Alt. to Vac. Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 17630
1986 Econoline - E Series V8 460 7.5L Carb. Eng. Alt., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15380 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15370 Fan & P.S. , ALL 15550 Alt. to A.P., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15330
Alt. to A.P., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15345
1986 Econoline - E Series V8 460 7.5L Carb. Eng. Alt. to Dual A.P., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15455 Alt. to Dual A.P., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15465 Fan & Compressor , w/A.C. 17620
1986 Escort 4 cyl. 116 1.9L Eng. Alt. (2 11/16� Pulley) , w/o A.C. 360K5 Alt. (2 1/8� Pulley) , w/o A.C. 355K5 P.S. to A.P. , w/o A.C. 17260 Power Steering , ALL 275K4
A.P., w/o P.S. (Holley-Bendix) , ALL 290K4 A.P., w/o P.S. (Nippondenso) , ALL 285K4 Comp. & Alt. (Factory Air) , w/A.C. 400K5
1986 Escort 4 cyl. 122 2.0L Diesel Eng. Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 350K6 Alt. & P.S. , w/o A.C. 420K6 P.S. to Alt. , w/A.C. 240K4 P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 475K6
1986 EXP 4 cyl. 116 1.9L Eng. Alt. (2 11/16� Pulley) , w/o A.C. 360K5 Alt. (2 1/8� Pulley) , w/o A.C. 355K5 P.S. to A.P. , w/o A.C. 17260 Power Steering , ALL 275K4
A.P., w/o P.S. (Holley-Bendix) , ALL 290K4 A.P., w/o P.S. (Nippondenso) , ALL 285K4 Comp. & Alt. (Factory Air) , w/A.C. 400K5
1986 LTD 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. W.P., Alt. & P.S. , ALL 15530 W.P. & A.P. , w/o A.C. 15425 Comp. to A.P. , w/A.C. 15350 Compressor , w/A.C. 15385
1986 LTD V6 232 3.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 775K6 Multiple Accessory , w/A.C. 805K6 P.S. to Comp. , w/A.C. 15365
1986 LTD Country Squire V8 302 5.0L F.I. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 490K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 500K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6
Air Pump , w/o A.C. 17330 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 600K6
1986 LTD Country Squire V8 351 5.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/60 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Fan, Alt. & P.S., w/60 Amp Alt. , w/A.C. 500K6 Fan, Alt. & P.S., w/100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6
Air Pump , w/o A.C. 17330 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 620K6
1986 LTD Crown Victoria V8 302 5.0L F.I. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 490K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/o 70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 500K6 Fan, Alt. & P.S., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6
Air Pump , w/o A.C. 17330 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 600K6
1986 LTD Crown Victoria V8 351 5.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S., w/60 Amp Alt. , w/o A.C. 495K6 Fan, Alt. & P.S., w/100 Amp Alt. , w/o A.C. 500K6 Fan, Alt. & P.S., w/60 Amp Alt. , w/A.C. 500K6 Fan, Alt. & P.S., w/100 Amp Alt. , w/A.C. 505K6
Air Pump , w/o A.C. 17330 Comp., A.P. & Idler , w/A.C. 620K6
1986 Mustang 4 cyl. 140 2.3L Carb. Eng. W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15430 W.P., Alt., & P.S. , ALL 15530 W.P. & A.P. , w/o A.C. 15425 Comp. to A.P. , w/A.C. 15350
Compressor , w/A.C. 15385
1986 Mustang 4 cyl. 140 2.3L F.I. Turbo Eng. W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15430 W.P., Alt. & P.S. , ALL 15535 W.P. & A.P. , w/o A.C. 15425 Comp. to A.P. , w/A.C. 15350
W.P. to Comp. , w/A.C. 15350
1986 Mustang V6 232 3.8L F.I. Eng. Multi Accessory, w/P.S. , w/o A.C. 775K6 Multiple Accessory , w/A.C. 960K6
1986 Mustang V8 302 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 860K6 Multiple Accessory (Factory Air) , w/A.C. 923K6 Multiple Accessory (Dealer Air) , w/A.C. 875K6
1986 Pickups - F Series 6 cyl. 300 4.9L Carb. Eng. Fan & Alt., w/40, 60 Amp Alt. , w/o A.C. 15420 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan & Alt., w/60 Amp Alt. , w/A.C. 15415 Fan & Alt., w/70, 100 Amp Alt. , w/A.C. 15425
P.S. (2WD) , w/o A.C. 17465 P.S. (4WD) , w/o A.C. 17460 Fan & P.S. (2WD) , w/A.C. 15530 Fan & P.S. (4WD) , w/A.C. 15525
Fan to A.P. (F150, F250) , w/o A.C. 15390 w/o A.C. 15385 Alt. to A.P. (F150, F250) , w/A.C. 15290 Alt. to A.P. (F150, F250) , w/A.C. 15290 Alt. to A.P. (F250HD, F350, JN4) , w/A.C. 15310
Alt. to A.P. (F250HD, F350, JN5) , w/A.C. 15275 Fan & Compressor , w/A.C. 17585
1986 Pickups - F Series V8 302 5.0L F.I. Eng. Alt., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15380 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15370 Fan & P.S. (2WD) , w/o A.C. 17520 Fan & P.S. (4WD) , w/o A.C. 17515
Fan & P.S. (2WD) , w/A.C. 17510 Fan & P.S. (4WD) , w/A.C. 17505 Fan & Idler, w/o P.S. , w/o A.C. 17475 Alt. to A.P., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15298
Comp. & Idler , w/A.C. 17600
1986 Pickups - F Series V8 351 5.8L Carb. Eng. Alt., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15380 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15375 Alt. to A.P. (Under 8500 GVW) , ALL 15285 Fan & P.S., w/o Dual A.P. , w/o A.C. 17530
Fan & P.S. , w/A.C. 17525 Fan & Idler, w/o P.S. , w/o A.C. 17475 Fan to Dual A.P. & Idler (Over 8500 GVW) , w/o A.C. 470K4 Fan to Dual A.P. & Idler (Over 8500 GVW) , w/A.C. 460K4
Comp. & Idler , w/A.C. 17600
1986 Pickups - F Series V8 420 6.9L Diesel Eng. Fan & Alt., w/60 Amp Alt. , w/o A.C. 17570 Fan & Alternator , w/A.C. 17585 Fan & P.S. , w/o A.C. 17600 Fan & P.S. , w/A.C. 17600
Alt. to Vac. Pump , w/o A.C. 15310 Alt. to Vac. Pump , w/A.C. 15325 Fan & Compressor , w/A.C. 17630
1986 Pickups - F Series V8 460 7.5L Carb. Eng. Alt., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15380 Alt., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15370 Fan & P.S. , ALL 15545 Alt. & A.P., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15330
Alt. & A.P., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15345 Alt. to Dual A.P., w/40, 60 Amp Alt. , ALL 15455 Alt. to Dual A.P., w/70, 100 Amp Alt. , ALL 15465 Fan & Compressor , w/A.C. 17620
1986 Ranger 4 cyl. 122 2.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , ALL 450K6 Fan, Alt., P.S. & Idler , w/o A.C. 615K6 Fan, Alt., P.S. & Idler , w/A.C. 605K6 Fan to A.P. , w/o A.C. 17320
Fan & Compressor , w/A.C. 390K6
1986 Ranger 4 cyl. 140 2.3L F.I. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , ALL 450K6 Fan, Alt., P.S. & Idler , w/o A.C. 615K6 Fan, Alt., P.S. & Idler , w/A.C. 605K6 Fan & Compressor , w/A.C. 390K6
1986 Ranger 4 cyl. 140 2.3L Turbo Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump , ALL 590K6 Fan, P.S. & Idler , w/o A.C. 405K6 Fan, P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 640K6
1986 Ranger V6 177 2.9L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15485 Fan & P.S. , ALL 15485 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15535 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 17525
1986 Taurus 4 cyl. 153 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 750K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1986 Taurus V6 183 3.0L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 420K4 W.P., P.S. & Idler , w/o A.C. 525K6 W.P., P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 650K6
1986 Tempo 4 cyl. 122 2.0L Diesel Eng. Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 350K6 Alt. & P.S. , w/o A.C. 420K6 Alt. to P.S. , w/A.C. 240K4 P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 475K6
1986 Tempo 4 cyl. 140 2.3L F.I. Eng. Alt., w/o P.S. , ALL 380K6 Alt. to P.S. , ALL 15260 W.P. & Idler , ALL 11308 W.P. to A.P. (Canada) , ALL 11325
P.S. & Idler , w/o A.C. 370K6 P.S., Comp. & Idler , w/A.C. 475K6 Comp., w/o P.S. (Dealer Air) , w/A.C. 455K6 Comp., w/P.S. (Dealer Air) , w/A.C. 436K6
1986 Thunderbird 4 cyl. 140 2.3L F.I. Turbo Eng. W.P., Alt. & P.S. , ALL 15535 W.P. to Comp. , w/A.C. 15350
1986 Thunderbird V6 230 3.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 775K6 Multiple Accessory , w/A.C. 960K6 P.S. to Comp. , w/A.C. 15380
1986 Thunderbird V8 302 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 875K6 Multiple Accessory , w/A.C. 930K6