Buy 1966 Chrysler Belts Online
Buy 1966 Chrysler Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chrysler Belts >>> 1966

1966 Chrysler Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1966 Newport V8 383 6.3L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Newport V8 440 7.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 New Yorker V8 440 7.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15680
1966 Imperial V8 440 7.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 300 V8 383 6.3L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 300 V8 440 7.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660