Buy 1986 Chevrolet Belts Online
Buy 1986 Chevrolet Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chevrolet Belts >>> 1986

1986 Chevrolet Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1986 Astro 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15475 Power Steering , ALL 15335 Fan & Compressor , w/A.C. 15485
1986 Astro V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. (Calif.) , w/A.C. 15330
Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15550
1986 Blazer V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450
Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 Blazer V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330
1986 Blazer V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 Blazer V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15445 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1986 C & K Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15385 Fan & Alternator , w/A.C. 15380 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , ALL 15525 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15590
Fan & Compressor , w/A.C. 15560
1986 C & K Series Pickups V6 262 4.3L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan , w/o A.C. 15348 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan to A.P. , w/o A.C. 15340
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 C & K Series Pickups V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 435K5 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to Air Pump , w/o A.C. 15340 Fan to Air Pump , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450
Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 C & K Series Pickups V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 435K5 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to Air Pump , w/o A.C. 15340 Fan to Air Pump , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450
Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 C & K Series Pickups V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & Power Steering , ALL 15445 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1986 C & K Series Pickups V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. , ALL 560K6 P.S. to A.P. (Exc. Calif.) , w/o A.C. 15455 P.S. to A.P. (Exc. Calif.) , w/A.C. 15450 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455
Power Steering , w/A.C. 15410 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15605
1986 Camaro 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15475 Power Steering , w/o A.C. 15335
1986 Camaro V6 173 2.8L F.I. Eng. W.P. & Alt., w/o A.P. , ALL 490K4 W.P., Alt. & A.P. , ALL 525K4 W.P. & P.S. , w/o A.C. 15470 W.P. & P.S. , w/A.C. 15460
W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15550
1986 Camaro V8 305 5.0L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 435K5 P.S., w/66 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/o 66 Amp Alt. , w/o A.C. 15425 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to Air Pump , ALL 15335 W.P. & Comp. (M.T.) , w/A.C. 15550 W.P. & Comp. (A.T.) , w/A.C. 15555
1986 Camaro V8 305 5.0L F.I. Eng. W.P. & Alt. , ALL 450K5 P.S., w/66 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/o 66 Amp Alt. , w/o A.C. 15425 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , ALL 15335 W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1986 Caprice V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan to A.P. , ALL 15335 Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
Power Steering , w/A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15370
1986 Caprice V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15445 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420 Fan to A.P. , ALL 15355
Fan & Alternator , w/A.C. 435K5 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 Caprice V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan to Alternator , w/A.C. 15430 Fan, Alt. & P.S. , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Sng.Dia. Fan Pulley) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (Dual Dia. Pulley) , w/A.C. 15440
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1986 Caprice V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15445 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420 Fan to A.P. , ALL 15355
Fan & Alternator , w/A.C. 435K5 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 Cavalier 4 cyl. 122 2.0L F.I. Eng. W.P., Alt. & Idler , ALL 15450 W.P. & P.S. , ALL 15510 Compressor , w/A.C. 15320
1986 Cavalier V6 173 2.8L F.I. Eng. W.P., Alt. & Idler , ALL 805K6 Compressor , w/A.C. 15340
1986 Celebrity 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15500 W.P. & P.S. , ALL 15440 W.P. to Comp. & Idler , w/A.C. 15290
1986 Celebrity V6 173 2.8L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 450K4 W.P. & P.S. , ALL 15465 W.P. to A.P. , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 15395
1986 Celebrity V6 173 2.8L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 450K4 W.P. & P.S. , ALL 15465 W.P. to A.P. , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 15395
1986 Chevette 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15435 Power Steering , ALL 15270 Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1986 Corvette V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 885K6
1986 El Camino V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , ALL 15335
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1986 El Camino V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15420 Fan to A.P. , ALL 15335
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1986 Monte Carlo V6 231 3.8L Eng. (Canada) Fan & Alt., w/56, 94 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/78 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11375
Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Fan & Compressor , w/A.C. 15515
1986 Monte Carlo V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan to A.P. , ALL 15335 Power Steering , w/o A.C. 15370
1986 Monte Carlo V6 262 4.3L F.I. Eng. Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1986 Monte Carlo V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15420 Fan to Air Pump , ALL 15355
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1986 Nova 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 380K5 W.P. to P.S. , ALL 250K3 Comp. & Idler , w/A.C. 17350
1986 S-10 Blazer 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15475 Power Steering , ALL 15335 Fan & Compressor , w/A.C. 15485
1986 S-10 Blazer V6 173 2.8L F.I. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 520K4 Fan & P.S. , w/o A.C. 15485 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 515K4 Fan & P.S. , w/A.C. 15480
Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1986 S-10 Pickups 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15475 Power Steering , ALL 15335 Fan & Compressor , w/A.C. 15485
1986 S-10 Pickups V6 173 2.8L F.I. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 520K4 Fan & P.S. , w/o A.C. 15485 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 515K4 Fan & P.S. , w/A.C. 15480
Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1986 Spectrum 4 cyl. 92 1.5L Carb. Eng. Alternator , ALL 270K4 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 17300
1986 Sprint 3 cyl. 61 1.0L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15330 Comp. & Idler , w/A.C. 15370
1986 Suburban V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450
Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 Suburban V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 435K5 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to Air Pump , w/o A.C. 15340 Fan to Air Pump , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450
Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1986 Suburban V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & Power Steering , ALL 15445 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1986 Suburban V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. , ALL 560K6 P.S. to A.P. (Exc. Calif.) , w/o A.C. 15455 P.S. to A.P. (Exc. Calif.) , w/A.C. 15450 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455
Power Steering , w/A.C. 15410 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15605
1986 Vans G Series V6 262 4.3L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330
Fan, Idler & Comp. , w/A.C. 15550
1986 Vans G Series V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 435K5 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350
1986 Vans G Series V8 305 5.0L Carb. Eng. P.S. & Dual A.P. , ALL 15430 Fan to Air Pump , w/o A.C. 15340 Fan to Air Pump , w/A.C. 15330 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15550
1986 Vans G Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 435K5 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350 P.S. & Dual A.P. , ALL 15430
Fan to Air Pump , w/o A.C. 15340 Fan to Air Pump , w/A.C. 15330 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15550
1986 Vans G Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump (VIN C) , ALL 15490 Fan & P.S. (VIN C) , ALL 15455 Fan, P.S. & Comp. (VIN C) , w/A.C. 15600
1986 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alt. (Exc. School Bus) , w/o A.C. 15395 Fan & Alt. (School Bus) , ALL 15600 Fan, P.S. & A.P. (Exc. School Bus) , ALL 15590 Fan, P.S. & A.P. (School Bus) , ALL 15600
1986 Vans P Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. (Exc. School Bus) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (Exc. School Bus) , w/A.C. 15445 Fan & Alt. (School Bus Pkg.) , ALL 15460 Fan & P.S. (Exc. B3M Option) , w/o A.C. 15450
P.S. (Exc. B3M Option) , w/A.C. 15350 Fan & P.S. (B3M Option) , ALL 15440 Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440
1986 Vans P Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alt., w/o Vac. Pump , w/o A.C. 15480 Fan, Alt. & Vac. Pump , ALL 15490 Fan & P.S. , ALL 15455 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1986 Vans P Series V8 454 7.4L Carb. Eng.(Incl. Motor Home Chassis) Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455 Air Pump , ALL 17385 P.S. to A.P. , ALL 15450