Buy 1985 Chevrolet Belts Online
Buy 1985 Chevrolet Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chevrolet Belts >>> 1985

1985 Chevrolet Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1985 Astro 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15475 Power Steering , ALL 15335 Fan & Compressor , w/A.C. 15485
1985 Astro V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan to A.P. , w/A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Power Steering , ALL 15375 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15550
1985 Blazer V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (V-Belt) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Blazer V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (V-Belt) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Blazer V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1985 C & K Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15385 Fan & Alternator , w/A.C. 15380 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , ALL 15525 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15590
Fan & Compressor , w/A.C. 15560
1985 C & K Series Pickups V6 262 4.3L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 C & K Series Pickups V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (V-Belt) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 C & K Series Pickups V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (V-Belt) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 C & K Series Pickups V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1985 C & K Series Pickups V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan, Alt. & A.P., w/Dual A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S., w/o Dual A.P. , ALL 15460 P.S., w/Dual A.P. , ALL 15410
P.S. to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & Hyd. Pump, w/Hyd. Boost Brakes, w/o Dual A.P. , ALL 15460 P.S. & Comp., w/o Dual A.P. , w/A.C. 15575 Fan, P.S. & Comp., w/Dual A.P. , w/A.C. 15605
1985 Camaro 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15475 Power Steering , ALL 15335 Fan & Compressor , w/A.C. 15485
1985 Camaro V6 173 2.8L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 490K4 W.P., Alt. & A.P. , ALL 525K4 W.P. & P.S. , w/o A.C. 15470 W.P. & P.S. , w/A.C. 15460
W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15550
1985 Camaro V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib-Belt) , ALL 435K5 Fan & P.S., w/o 42 Amp Alt. , w/o A.C. 15425 P.S., w/42 Amp Alt. , w/o A.C. 15370
Fan to A.P., w/o 42 Amp Alt. , w/o A.C. 15335 Fan to A.P., w/42 Amp Alt. , w/o A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1985 Camaro V8 305 5.0L Carb. Eng. H.O. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib-Belt) , ALL 435K5 Fan & P.S., w/o 42 Amp Alt. , w/o A.C. 15425 P.S., w/42 Amp Alt. , w/o A.C. 15370
Fan to A.P., w/o 42 Amp Alt. , w/o A.C. 15335 Fan to A.P., w/42 Amp Alt. , w/o A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15560 W.P. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Camaro V8 305 5.0L F.I. Eng. W.P. & Alt. , ALL 450K5 Fan & P.S., w/o 42 Amp Alt. , w/o A.C. 15425 P.S., w/42 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan to A.P., w/o 42 Amp Alt. , w/o A.C. 15335
Fan to A.P., w/42 Amp Alt. , w/o A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1985 Caprice V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib-Belt) , ALL 435K5 P.S. (37” Belt) , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. (42 1/2” Belt) , w/o A.C. 15420
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15565
1985 Caprice V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib-Belt) , ALL 435K5 P.S. (37” Belt) , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 P.S. (Exc. Station Wagon) , w/A.C. 15405 P.S. (Station Wagon) , w/A.C. 15395 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Caprice V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib-Belt) , ALL 435K5 P.S. (37” Belt) , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 P.S. (Exc. Station Wagon) , w/A.C. 15405 P.S. (Station Wagon) , w/A.C. 15395 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Caprice V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan, Alt. & P.S. , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. , w/o A.C. 15445 Fan to Vac. Pump , w/o A.C. 15500 Fan to Alternator , w/A.C. 15431
Fan & P.S. , w/A.C. 15440 Fan, Comp. & Vac. Pump , w/A.C. 15535
1985 Cavalier 4 cyl. 121 2.0L F.I. Eng. W.P., Alt. & Idler , ALL 15450 W.P. & P.S. , ALL 15510 Compressor , w/A.C. 15320
1985 Cavalier V6 173 2.8L F.I. Eng. W.P., Alt. & Idler , ALL 805K6 Compressor , w/A.C. 15340
1985 Celebrity 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15500 W.P. & P.S. , ALL 15440 W.P. to Comp. , w/A.C. 15298
1985 Celebrity V6 173 2.8L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 450K4 W.P. & P.S. , ALL 15465 W.P. to A.P. , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 15395
1985 Celebrity V6 173 2.8L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 450K4 W.P. & P.S. , ALL 15465 W.P. to A.P. , ALL 15340 Compressor , w/A.C. 15395
1985 Celebrity V6 263 4.3L F.I. Diesel Eng. Multiple Accessory , ALL 705K6
1985 Chevette 4 cyl. 113 1.8L Diesel Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17405 P.S. & Idler , ALL 15515
1985 Chevette 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15435 Power Steering , ALL 15270 Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1985 Citation II 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15500 W.P. & P.S. , ALL 15440 W.P. to Comp. , w/A.C. 15298
1985 Citation II V6 173 2.8L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 450K4 W.P. & P.S. (M.T.) , ALL 15460 W.P. & P.S. (A.T.) , ALL 15465 W.P. to A.P. , ALL 15340
Compressor , w/A.C. 15395
1985 Citation II V6 173 2.8L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 450K4 W.P. & P.S. (M.T.) , ALL 15460 W.P. & P.S. (A.T.) , ALL 15465 W.P. to A.P. , ALL 15340
Compressor , w/A.C. 15395
1985 Corvette V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 885K6
1985 El Camino V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alt. (Rib Belt) , ALL 435K5 Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Power Steering , w/o A.C. 15370 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 El Camino V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (Rib Belt) , ALL 435K5 Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 P.S. (37” Belt) , ALL 15370 Power Steering , w/o A.C. 15420
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Impala V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib-Belt) , ALL 435K5 P.S. (37” Belt) , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. (42 1/2” Belt) , w/o A.C. 15420
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15565
1985 Impala V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib-Belt) , ALL 435K5 P.S. (37” Belt) , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 P.S. (Exc. Station Wagon) , w/A.C. 15405 P.S. (Station Wagon) , w/A.C. 15395 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Impala V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib-Belt) , ALL 435K5 P.S. (37” Belt) , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 P.S. (Exc. Station Wagon) , w/A.C. 15405 P.S. (Station Wagon) , w/A.C. 15395 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Impala V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan, Alt. & P.S. , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. , w/o A.C. 15445 Fan to Vac. Pump , w/o A.C. 15500 Fan to Alternator , w/A.C. 15431
Fan & P.S. , w/A.C. 15440 Fan, Comp. & Vac. Pump , w/A.C. 15535
1985 Monte Carlo V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib Belt) , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Monte Carlo V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , ALL 15445 Fan & Alt. (Rib Belt) , ALL 435K5 P.S. (37” Belt) , w/o A.C. 15370 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15420
Fan to A.P. , w/o A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Nova 4 cyl. 97 1.6L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 380K5 W.P. to P.S. , ALL 250K3 Comp. & Idler , w/A.C. 17350
1985 S-10 Blazer 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15475 Power Steering , ALL 15335 Fan & Compressor , w/A.C. 15485
1985 S-10 Blazer V6 173 2.8L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , w/o A.C. 15490 Fan, Alt. & A.P. (V-Belt) , w/o A.C. 15530 Fan & Alt. (V-Belt) , w/A.C. 15485 Fan, Alt. & A.P. (V-Belt) , w/A.C. 15525
Fan, Alt. & A.P. (Rib-Belt) , w/o A.C. 520K4 Fan, Alt. & A.P. (Rib-Belt) , w/A.C. 515K4 Fan & P.S. , w/o A.C. 15485 Fan & P.S. , w/A.C. 15480
Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1985 S-10 Pickups 4 cyl. 119 1.9L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15410 Fan & A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15375 Fan, P.S. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan & P.S. , w/A.C. 15505
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15510
1985 S-10 Pickups 4 cyl. 137 2.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15388 Fan, P.S. & Vac. Pump , ALL 15485 Fan & Compressor , w/A.C. 15515
1985 S-10 Pickups 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15475 Power Steering , ALL 15335 Fan & Compressor , w/A.C. 15485
1985 S-10 Pickups V6 173 2.8L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , w/o A.C. 15490 Fan, Alt. & A.P. (V-Belt) , w/o A.C. 15530 Fan & Alt. (V-Belt) , w/A.C. 15485 Fan, Alt. & A.P. (V-Belt) , w/A.C. 15525
1985 S-10 Pickups V6 173 2.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. (Rib-Belt) , w/o A.C. 520K4 Fan, Alt. & A.P. (Rib-Belt) , w/A.C. 515K4 Fan & P.S. , w/o A.C. 15485 Fan & P.S. , w/A.C. 15480
Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1985 Spectrum 4 cyl. 90 1.5L Carb. Eng. Alternator , ALL 270K4 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 17300
1985 Sprint 3 cyl. 61 1.0L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15330 Comp. & Idler , w/A.C. 15370
1985 Suburban V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (V-Belt) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Suburban V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. (V-Belt) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (V-Belt) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. (Hyd. Boost Brakes) , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1985 Suburban V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1985 Suburban V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan, Alt. & A.P., w/Dual A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S., w/o Dual A.P. , ALL 15460 P.S., w/Dual A.P. , ALL 15410
P.S. to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & Hyd. Pump, w/Hyd. Boost Brakes, w/o Dual A.P. , ALL 15460 P.S. & Comp., w/o Dual A.P. , w/A.C. 15575 Fan, P.S. & Comp., w/Dual A.P. , w/A.C. 15605
1985 Vans G Series V6 262 4.3L Carb. Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15445 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Power Steering , w/o A.C. 15375
Fan to A.P. , w/o A.C. 15345 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15335 Fan & Air Pump , w/A.C. 15335 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15550
1985 Vans G Series V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan (H.D. Cool) , w/o A.C. 15348 Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15445 Fan & Alternator , w/A.C. 15445
Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15335 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan, Idler & Comp. , w/A.C. 15550
1985 Vans G Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan (H.D. Cool) , w/o A.C. 15348 Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15445 Fan & Alternator , w/A.C. 15445
Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15335 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Fan, Idler & Comp. , w/A.C. 15550
1985 Vans G Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump , ALL 15490 Fan & P.S. , ALL 15455 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1985 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15375 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15600 Fan & Compressor , w/A.C. 15560
1985 Vans P Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. (Exc. School Bus) , w/o A.C. 15440 Fan & Alt. (Exc. School Bus) , w/A.C. 15445 Fan & Alt. (School Bus Pkg.) , ALL 15460 Fan & P.S. (Exc. B3M Opt.) (P20, P30) , w/o A.C. 15450
P.S. (Exc. B3M Opt.) (P20, P30) , w/A.C. 15350 Fan & P.S. (B3M Opt.) (P30) , ALL 15440 Fan to A.P., w/o Dual A.P. , w/o A.C. 15345 Fan to A.P., w/o Dual A.P. , w/A.C. 15335
Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15450 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440
1985 Vans P Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump , ALL 15490 Fan & P.S. , ALL 15455 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1985 Vans P Series V8 454 7.4L Carb. Eng. (Incl. Motor Home Chassis) Fan & Alternator , ALL 15480 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan & P.S. (Exc. Motor Home Chassis) , w/o A.C. 15460 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15630