Buy 1969 Buick Belts Online
Buy 1969 Buick Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Buick Belts >>> 1969

1969 Buick Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1969 Electra 225 V8 430 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15495 Fan & Alt. (2 1/4� Alt. Pulley) , w/A.C. 15485 Fan & Alt., w/61 Amp Alt. , w/A.C. 15485 Power Steering , ALL 15423
Compressor , w/A.C. 15635
1969 Grand Sport V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15495 Power Steering , ALL 15505 Fan & Compressor , w/A.C. 15650
1969 LeSabre V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15388 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15388 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1969 Riviera V8 430 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15495 Fan & Alt. (2 1/4� Alt. Pulley) , w/A.C. 15485 Fan & Alt., w/61 Amp Alt. , w/A.C. 15485 Power Steering , ALL 15423
Comp. (5� Pulley) , w/A.C. 15625 Comp. (5 1/2� Pulley) , w/A.C. 15635
1969 Skylark 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1969 Skylark V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15520 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15520 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1969 Special 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1969 Special V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15520 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1969 Special GS V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15520 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1969 Wildcat V8 430 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15495 Fan & Alt. (2 1/4� Alt. Pulley) , w/A.C. 15485 Fan & Alt., w/61 Amp Alt. , w/A.C. 15485 Power Steering , ALL 15423
Compressor , w/A.C. 15635